17 09 2021

سرویس ایمیل قبلی دانشگاه از دسترس خارج می‌شود.

قابل توجه کاربران سرویس ایمیل قبلی

به اطلاع کاربران ایمیل سرور قبلی دانشگاه می رساند سرور مذکور از اول خرداد 1401 بطور دایم از دسترس خارج می شود. لذا خواهشمند است همکاران نسبت به دانلود یا انتقال اطلاعات مورد نظر خود تا تاریخ مذکور اقدام کنند.

 

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه