17 09 2021

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه اعلام کرد.

راه‌اندازی سامانه مدیریت حساب کاربری

با هدف تسهیل مدیریت حساب کاربران اینترنت و ایمیل شامل درخواست، تغییر و بازیابی کلمه عبور سامانه توسط مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان توسعه و راه‌اندازی شد.

این سامانه از آدرس: id.uok.ac.ir قابل دسترس می‌باشد.