مأموریت

​​​​​​​
 • ساماندهی، پایش و نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه
 • شناسایی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت انعقاد قرارداد
 • نظارت بر اجرای قوانین و اسناد بالادستی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی جهت انجام طرح‌های امور فناوری و امنیت اطلاعات
 • اجرای قوانین و ضوابط ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح در سطح ملی
 • همکاری و استفاده از توانمندی‌های اعضای هیئت علمی به منظور انجام امور تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تدوین و پیشنهاد قوانین، آیین‌نامه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
 • تدوین، اصلاح و نظارت بر استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • راهبری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • نظارت بر زیرساخت‌ها و منابع سخت افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نظارت و اجرای الزامات حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات سازمان
 • فراهم سازی و نظارت بر پهنای باند اینترنت دانشگاه
 • توسعه و گسترش دیتاسنترهای مورد نیاز دانشگاه
 • نیاز سنجی، تامین و استقرار زیرساخت ارتباطی دانشگاه
 • نیاز سنجی، تامین  و استقرار منابع سخت افزاری  دیتاسنترهای دانشگاه
 • پشتیبان گیری دوره ای داده ها و پیکربندی های تجهیزات
 • طراحی، مدیریت و پشتیبانی شبکه دانشگاه
 • نظارت بر سامانه‌های نرم افزاری  فناوری اطلاعات دانشگاه
 • نیازسنجی، تامین و استقرار سامانه‌های نرم افزاری  فناوری اطلاعات دانشگاه
 • تامین  و تازه سازی بانک های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه های دانشگاه
 • برگزاری دوره های آموزشی  مورد نیاز کاربران جهت کار با سرویس ها و سامانه های دانشگاه​​​​​​​