پست الکترونیک

درخواست پست الکترونیک

اعضای هیئت علمی و کارمندان

 • اعضای هیئت علمی و کارمندان عضو دانشکده، جهت درخواست پست الکترونیک از طریق کارشناسان فناوری اطلاعات دانشکده‌ها اقدام بفرمایند.
 • سایر کارمندان دانشگاه می‌توانند پس از ورود به پنل کاربری خود در سامانه مدیریت حساب کاربری، نسبت به درخواست پست الکترونیک اقدام بفرمایند.

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند پس از ورود به پنل کاربری خود در سامانه مدیریت حساب کاربری، نسبت به درخواست پست الکترونیک اقدام بفرمایند. نتیجه درخواست در سامانه مذکور توسط پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

دانشجویان مقطع کارشناسی و انجمن‌های علمی

 • در حال حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی امکان اخذ پست الکترونیک ندارند. در صورت نیاز مبرم به ایمیل آکادمیک،  لازم است درخواست خود را به صورت مکتوب پس از تایید مدیر گروه آموزشی مربوطه به کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده تحویل دهند.
 • دبیران انجمن علمی دانشجویی جهت درخواست ایمیل آکادمیک،  لازم است درخواست خود را به صورت مکتوب پس از تایید مدیر گروه آموزشی مربوطه به کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده تحویل دهند.

آدرس ایمیل‌های گروهی

اعضای هیئت علمی:

 • گروه اعضای هیئت علمی دانشگاه: faculty [at] uok.ac.ir
 • گروه اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی: faculty.agri [at] uok.ac.ir
 • گروه اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری: faculty.art [at] uok.ac.ir
 • گروه اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی: faculty.eng [at] uok.ac.ir
 • گروه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی: faculty.hum [at] uok.ac.ir
 • گروه اعضای هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات: faculty.lit [at] uok.ac.ir
 • گروه اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی: faculty.nr [at] uok.ac.ir
 • گروه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه: faculty.sci [at] uok.ac.ir

کارمندان:​​​​​​​

 • گروه کارمندان دانشگاه: staff [at] uok.ac.ir
 • گروه کارمندان دانشکده کشاورزی: staff.agri [at] uok.ac.ir
 • گروه کارمندان دانشکده هنر و معماری: staff.art [at] uok.ac.ir
 • گروه کارمندان دانشکده مهندسی: staff.eng [at] uok.ac.ir
 • گروه کارمندان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی: staff.hum [at] uok.ac.ir
 • گروه کارمندان  دانشکده زبان و ادبیات: staff.lit [at] uok.ac.ir
 • گروه کارمندان دانشکده منابع طبیعی: staff.nr [at] uok.ac.ir
 • گروه کارمندان دانشکده علوم پایه: staff.sci [at] uok.ac.ir

دانشجویان:

 • گروه دانشجویان دکتری: phd [at] uok.ac.ir
 • گروه دانشجویان کارشناسی ارشد: msc [at] uok.ac.ir

راهنمای کاربران سامانه

سامانه پست الکترونیک 
راهنمای استفاده از سرویس پست الکترونیک
اتصال اپلیکیشن outlook در گوشی اندروید به میل سرور 
اتصال  به پست الکترونیک (Exchange ) به Outlook 2016