پست الکترونیک

درخواست پست الکترونیک

اعضای هیئت علمی و کارمندان

  • اعضای هیئت علمی و کارمندان عضو دانشکده، جهت درخواست پست الکترونیک از طریق کارشناسان فناوری اطلاعات دانشکده‌ها اقدام بفرمایند.
  • سایر کارمندان دانشگاه می‌توانند پس از ورود به پنل کاربری خود در سامانه مدیریت حساب کاربری، نسبت به درخواست پست الکترونیک اقدام بفرمایند.

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند پس از ورود به پنل کاربری خود در سامانه مدیریت حساب کاربری، نسبت به درخواست پست الکترونیک اقدام بفرمایند. نتیجه درخواست در سامانه مذکور توسط پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

دانشجویان مقطع کارشناسی و انجمن‌های علمی

  • در حال حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی امکان اخذ پست الکترونیک ندارند. در صورت نیاز مبرم به ایمیل آکادمیک،  لازم است درخواست خود را به صورت مکتوب پس از تایید مدیر گروه آموزشی مربوطه به کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده تحویل دهند.
  • دبیران انجمن علمی دانشجویی جهت درخواست ایمیل آکادمیک،  لازم است درخواست خود را به صورت مکتوب پس از تایید مدیر گروه آموزشی مربوطه به کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده تحویل دهند.

راهنمای کاربران سامانه

سامانه پست الکترونیک 
راهنمای استفاده از سرویس پست الکترونیک
اتصال اپلیکیشن outlook در گوشی اندروید به میل سرور 
اتصال  به پست الکترونیک (Exchange ) به Outlook 2016