شبکه و اینترنت

در حال حاضر اتصال اینترنت دانشگاه از دو طریق زیر صورت می  گیرد:
  • شبکه کابلی از طریق اتصال VPN (دانلود فایل VPN)
  • شبکه WIFI با نام UOK در داخل محوطه دانشگاه و خوابگاه های وابسته
​​​​​​​همچنین قابلیت دسترسی به سامانه های داخلی دانشگاه از طریق اتصال VPN در خارج شبکه دانشگاه وجود دارد (دانلود فایل VPN خارج شبکه دانشگاه).
​​​​​​​